Nazwa pełna

FUNDACJA IM. TERESY TORAŃSKIEJ

KRS

0000474896

NIP

5213654308

REGON

146854737

Adres siedziby

Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

30 sierpnia 2013 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu fundacji jednocześnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014