Nazwa pełna

GRUPA CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000474388

NIP

5252567513

REGON

146846910

Data rejestracji

22 sierpnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

24 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Kościuszkowskie 45 / 79, 00-347 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Zakwaterowanie

 • Reklama

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 22 sierpnia 2013 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

CDLOCUM@CDLOCUM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014