Poprzednio

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

Nazwa pełna

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HELU

KRS

0000047400

NIP

5871477653

REGON

190066394

Adres siedziby

Boczna 10, 84-150 Hel, Polska

Forma prawna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji

1 października 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Organ reprezentacji

Kwalifikacje

Komandor wojska Polskiego

Cel działania

Celem szpitala jest: 1. Wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, 2. Realizacja zadań zleconych przez ministra obrony narodowej, 3. Przygotowanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny.

Rada Społeczna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Podmiot tworzący
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

14,3 tys. zł

2016 r.

10,9 tys. zł

2005 r.

50,5 tys. zł

2005
2016
2021
50,5 tys. zł 10,9 tys. zł 14,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SZPITALHEL.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ 75/98 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU - XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY