Dane obowiązujące po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 16 sierpnia 2017 r. do 29 listopada 2017 r..

Dostęp do pełnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestrio Premium.

Aktywuj plan, aby:

  • przeglądać dane historyczne z KRS
  • przeglądać informacje o wierzytelnościach, zaległościach, postępowaniach upadłościowych i innych
  • pobierać odpisy z KRS

Dowiedz się więcej »