Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

29 listopada 2017 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

5 grudnia 2017 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »