Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"

KRS

0000047382

NIP

5420212272

REGON

000483122

Adres siedziby

Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

25 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

559,7 tys. zł

2019 r.

280,3 tys. zł

2010 r.

873,2 zł

2010
2019
2020
873,2 zł 280,3 tys. zł 559,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 111 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017