Nazwa pełna

VP VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000473149

NIP

8133666251

REGON

180763801

Adres siedziby

Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez wspólnika valeant spółka z ograniczona odpowiedzialnością (członkowie zarządu: marcin jędrzejuk I tadeusz pietrasz, spółka reprezentowana jest przez członka zarządu działającego samodzielnie) lub przez prokurenta. Emma z limited partnership, stephanie limited partnership, tori limited partnership, erin s limited partnership, katie z limited partnership, kika limited partnership są pozbawione prawa reprezentacji.

Prokurenci
Podmioty z których powstała organizacja

Okoliczności powstania

Przekształcenie

Opis sposobu powstania podmiotu

Vp valeant spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki valeant polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną - uchwała zgromadzenia wspólników z dnia 10 lipca 2013r. O przekształceniu, zaprotokołowania przez notariusz żanetę powęską, kancelaria notarialna przy ul. Geodetów 1 w rzeszowie, rep. A nr 1854/2013

 • Numer w rejestrze

  0000395814

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 28. 12. 2016 r. , zmieniono par. 6, 7 I 14 umowy spółki 30. 12. 2016 r. , sprostowano zmianę par. 7 umowy spółki

 • Umowa spółki jawnej z dnia 10 lipca 2013r. , notariusz żaneta powęska, kancelaria notarialna przy ul. Geodetów 1 w rzeszowie, rep. A nr 1854/2013

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 26.11.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.05.2017

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.09.2014

  Od 09. 08. 2013 do 31. 12. 2013

 • 26.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 08. 08. 2013

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 09. 08. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2013 do 08. 08. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 09. 08. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2013 do 08. 08. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

{{ fieldValue.v }}