Dane aktualne

Nazwa pełna

VP VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

9 sierpnia 2013 r.

KRS

0000473149

NIP

8133666251

REGON

180763801

Adres siedziby

Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez wspólnika valeant spółka z ograniczona odpowiedzialnością (członkowie zarządu: marcin jędrzejuk I tadeusz pietrasz, spółka reprezentowana jest przez członka zarządu działającego samodzielnie) lub przez prokurenta. Emma z limited partnership, stephanie limited partnership, tori limited partnership, erin s limited partnership, katie z limited partnership, kika limited partnership są pozbawione prawa reprezentacji.

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »