Nazwa pełna

VP VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000473149

NIP

8133666251

REGON

180763801

Data rejestracji

9 sierpnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

1 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez wspólnika bausch & Lomb polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub przez prokurenta. Pozostali wspólnicy są pozbawieni prawa reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE