Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 21 października 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

21 października 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »