Nazwa pełna

MULTISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000047217

NIP

6791021905

REGON

350849112

Adres siedziby

Rynek 15-16, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku kiedy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki stosuje się poniższe zasady: 1. W sprawach bieżących członkowie zarządu działają samodzielnie. 2. Zaciąganie zobowiązań w kwotach całkowitych: a) do kwoty 50. 000,00 zł - każdy z członków zarządu samodzielnie, b) powyżej 50. 000,00 zł wymagane jest działanie dwóch członków zarządu łącznie. 3. Przy kontraktach zawieranych na czas nieokreślony jako wartość całkowitą zobowiązania przyjmuje się wartość roczną.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  400 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  706 tys. zł

  Liczba udziałów

  1412

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,8 mln zł

2021 r.

4,9 mln zł

2020 r.

7,2 mln zł

2019 r.

10 mln zł

2018 r.

11 mln zł

2017 r.

11,6 mln zł

2016 r.

11,8 mln zł

2015 r.

11,8 mln zł

2014 r.

12,7 mln zł

2013 r.

14,5 mln zł

2012 r.

10,9 mln zł

2011 r.

10,1 mln zł

2010 r.

11,6 mln zł

2009 r.

9,3 mln zł

2008 r.

5,7 mln zł

2007 r.

4,2 mln zł

2006 r.

3,1 mln zł

2005 r.

1,8 mln zł

2004 r.

1,2 mln zł

2003 r.

997,7 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
997,7 tys. zł 1,2 mln zł 1,8 mln zł 3,1 mln zł 4,2 mln zł 5,7 mln zł 9,3 mln zł 11,6 mln zł 10,1 mln zł 10,9 mln zł 14,5 mln zł 12,7 mln zł 11,8 mln zł 11,8 mln zł 11,6 mln zł 11 mln zł 10 mln zł 7,2 mln zł 4,9 mln zł 7,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MULTIS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6204 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000