Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

18 lutego 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

8 marca 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »