Nazwa pełna

FUNDACJA DLA UTWORZENIA POMNIKA DZIEŁA PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W KRAKOWIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000470974

NIP

6762466993

REGON

122904075

Data rejestracji

23 lipca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

25 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Św. Jana 2 / 6, 31-018 Kraków, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest realizacja dzieła utworzenia pomnika cesarza napoleona na koniu na podstawie modelu stworzonego przez piotra michałowskiego, którego to projekt miniatury znajduje się w muzeum narodowym sukiennice w krakowie wraz z utworzeniem piedestału dla tego pomnika.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu albo wyznaczony przez niego pełnomocnik a gdy zarząd fundacji jest wieloosobowy- prezes zarządu wraz z drugim członkiem zarządu

  • PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Rada Faundacji Organ nadzoru
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY