Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

12 grudnia 2023 r.

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

12 grudnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

12 stycznia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Postanowienie referendarza sądowego w sądzie rejonowym dla m. St warszawy w warszawie xiv wydział gospodarczy krajowego rejestru sadowego z dnia 19. 09. 2023 r. (sygn. Akt wa. Xiv ns-rej. Krs 6918/23/875) o rozwiązaniu fundacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego