FUNDACJA

Numer KRS

0000470298

Numer NIP

5732846118

Numer REGON

243320831

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.FUNDACJA-MOZAIKA.PL

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

ul. Staropolska 1

42-218 Częstochowa

Polska

Działalność według PKD
 • 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 88, 91, Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
 • 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
 • 86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
 • 88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 88, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 85, 10, Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • 84, 12, Z, KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
 • 94, 99, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA