Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

17 lutego 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

29 lutego 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »