STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000046641

Numer NIP

7791633218

Numer REGON

630290303

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.ZURAWINKA.PL

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI PISM DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY: PREZESA LUB PREZESKI, WICEPREZESA LUB WICEPREZESKI, LUB SEKRETARZA I SKARBNIKA/SKARBNICZKI ŁĄCZNIE.