Nazwa pełna

"LOGIUS EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465900

NIP

8943046882

REGON

022162100

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013