Dane aktualne

Nazwa pełna

"LOGIUS EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

KRS

0000465900

NIP

8943046882

REGON

022162100

Kapitał zakładowy

105 tys. zł

Adres siedziby

Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych agencji transportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

  • Transport kolejowy towarów

  • Transport drogowy towarów

  • Transport morski I przybrzeżny towarów

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Przeładunek towarów w portach morskich

  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  • Działalność morskich agencji transportowych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »