Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 23 marca 2020 r.

Nazwa pełna

"LOGIUS EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465900

NIP

8943046882

REGON

022162100

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych agencji transportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

  • Transport kolejowy towarów

  • Transport drogowy towarów

  • Transport morski i przybrzeżny towarów

  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

  • Przeładunek towarów w portach morskich

  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  • Działalność morskich agencji transportowych

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013