Nazwa pełna

FUNDACJA ONKOLOGICZNA NO PASARAK

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000465530

NIP

1231280980

REGON

146743713

Data rejestracji

19 czerwca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

6 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Emili Plater 9G, 05-500 Piaseczno, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie: a) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobą nowotworową I ich rodzin, w tym z zakresu ochrony I promocji zdrowia, wsparcia, informacji jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej, b) ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych I ich rehabilitacja, c) działalność oświatowa I informacyjna w zakresie chorób onkologicznych

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Prowadzenie strony internetowej www. Amazonka. Org. Pl z ogólnymi I bieżącymi informacjami o raku piersi.

  • Wsparcie osób dotkniętych rakiem piersi I ich rodzin poprzez forum internetowe www. Forum. Amazonka. Org. Pl

  • Pomoc w dostępie do ekspertów (onkolog, chirurg onkolog, genetyk, psycholog, fizjoterapeuta) dzięki możliwości zadawania pytań poprzez stronę internetową.

  • Organizacja kilkudniowych warsztatów psychologicznych dla kobiet po raku piersi terenu całej polski.

  • Organizacja zajęć ruchowo-muzycznych w ramach projektu warsztatów dla kobiet po raku piersi z terenu całej polski.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zobowiązań majątkowych powyżej 5. 000 (pięć tsyięcy) złotych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej 5. 000 (pięć tysięcy) złotych, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.AMAZONKA.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY