Nazwa pełna

FUNDACJA ONKOLOGICZNA NO PASARAK

KRS

0000465530

NIP

1231280980

REGON

146743713

Adres siedziby

Emili Plater 9G, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 czerwca 2013 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zobowiązań majątkowych powyżej 5. 000 (pięć tsyięcy) złotych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej 5. 000 (pięć tysięcy) złotych, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji.

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie: a) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia, informacji jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej, b) ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych i ich rehabilitacja, c) działalność oświatowa i informacyjna w zakresie chorób onkologicznych

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane