Poprzednio

UZDROWISKO INOWROCŁAW

Nazwa pełna

"SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000046531

NIP

5560800750

REGON

000288136

Adres siedziby

Solankowa 77, 88-100 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

18,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samoistnie każdy członek zarządu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,5 mln zł

2020 r.

71,6 tys. zł

2019 r.

1,7 mln zł

2018 r.

113,1 tys. zł

2016 r.

141,1 tys. zł

2015 r.

111,6 tys. zł

2014 r.

15,8 tys. zł

2013 r.

15,1 tys. zł

2012 r.

272,2 tys. zł

2011 r.

35,6 tys. zł

2010 r.

737,3 tys. zł

2006 r.

46,1 tys. zł

2005 r.

4,8 tys. zł

2004 r.

18,1 tys. zł

2004
2005
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
18,1 tys. zł 4,8 tys. zł 46,1 tys. zł 737,3 tys. zł 35,6 tys. zł 272,2 tys. zł 15,1 tys. zł 15,8 tys. zł 111,6 tys. zł 141,1 tys. zł 113,1 tys. zł 1,7 mln zł 71,6 tys. zł 4,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4,5 mln zł

1,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4486 SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015