Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

GLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465237

NIP

5252556797

REGON

146723107

Data rejestracji

7 czerwca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 30 sierpnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  8 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 000.00 zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015