Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 27 czerwca 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

27 czerwca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »