Nazwa pełna

POLSKA FUNDACJA PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ IUS PUBLICUM

KRS

0000462136

NIP

7010379890

REGON

146672841

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 31 / 5, 00-508 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 maja 2013 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, naukowej i badawczej w zakresie problematyki prawa publicznego, w szczególności prawa konkurencji i regulacji sektorowej jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi dziedzinami prawa.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.IUSPUBLICUM.PL

Adres e-mail

[email protected]