Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 29 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KWIAT ŻYCIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000461722

NIP

6443503714

REGON

243259563

Data rejestracji

11 maja 2013 r.

Adres siedziby

Lubelska 41 / 39, 41-219 Sosnowiec, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja gier i zabawek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • Działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji

 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 • Produkcja wyrobów z papieru i tektury

 • Działalność wydawnicza

 • Wydawanie gazet

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostałe drukowanie

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składane w imieniu fundacji oraz podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych (majątkowych), umów o pracę oraz innych świadczeń uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub wspólnie działający 2 członkowie zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE