Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRO ANIMALI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000461289

NIP

6351831988

REGON

243272032

Data rejestracji

13 maja 2013 r.

Adres siedziby

Łąkowa 18 / A, Łaziska Górne, 43-173 Łaziska Średnie, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw zwierząt. 2. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt. 3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, potrzebującymi pomocy i porzuconymi. 4. Ograniczanie populacji kotów wolno żyjących poprzez programy ich sterylizacji i kastracji. 5. Działalność adopcyjna zwierząt. 6. Organizowanie opieki weterynaryjnej. 7. Działania na rzecz ochrony gaturnków dziko żyjących. 8. Powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 9. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia "Pro aminali" we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych, składać może każda osoba wchodząca w skład zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY