Poprzednio

LSC COMMUNICATIONS EUROPE

Nazwa pełna

WALSTEAD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000046086

NIP

6760101661

REGON

350623661

Adres siedziby

Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

100,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Następujące osoby są upoważnione do składania oświadczeń woli odnośnie praw i obowiązków spółki oraz do składana podpisów w imieniu oraz na rzecz spółki: a) prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem; Lub b) dwaj członkowie zarządu działający łącznie; Lub c) członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub prezesem zarządu.

 • Od 30 sierpnia 2016 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 17 września 2019 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

13 września 2018 r.

DKK-165/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100,8 mln zł

  Liczba udziałów

  36551

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10,1 mln zł

2021 r.

15,8 mln zł

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

22,5 mln zł

2018 r.

11 tys. zł

2017 r.

30,7 mln zł

2016 r.

10,7 mln zł

2015 r.

14,6 mln zł

2014 r.

7,4 mln zł

2013 r.

5,3 mln zł

2012 r.

835,3 tys. zł

2011 r.

9,9 tys. zł

2010 r.

4 tys. zł

2008 r.

16,9 tys. zł

2007 r.

7,8 tys. zł

2006 r.

1,1 mln zł

2005 r.

493 zł

2004 r.

216,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
216,4 tys. zł 493 zł 1,1 mln zł 7,8 tys. zł 16,9 tys. zł 4 tys. zł 9,9 tys. zł 835,3 tys. zł 5,3 mln zł 7,4 mln zł 14,6 mln zł 10,7 mln zł 30,7 mln zł 11 tys. zł 22,5 mln zł 5,1 mln zł 15,8 mln zł 10,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

26,1 mln zł

16,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5003 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000