Dane aktualne

Nazwa pełna

"FUNDACJA CAMERATA VARSOVIA"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 kwietnia 2013 r.

KRS

0000458600

NIP

5242759228

REGON

146645790

Adres siedziby

Motycka 23 / 55, 03-566 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Drukowanie I działalność usługowa związana z poligrafią

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą I rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność portali internetowych

  • Edukacja

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających wspólnie

Inne dane

Adres e-mail

INFO@CAMERATAVARSOVIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

7 aktualnych powiązań