Nazwa pełna

"FUNDACJA CAMERATA VARSOVIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000458600

NIP

5242759228

REGON

146645790

Data rejestracji

23 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Motycka 23 / 55, 03-566 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Propagowanie kultury muzycznej w społeczeństwie i w społecznościach lokalnych. 2. Krzewienie kultury muzycznej wśród amatorów. 3. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami upowszechniającymi kulturę muzyczną. 4. Promocja twórczości muzycznej oraz inicjowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i poza jego granicami. 5. Działanie na rzecz animacji kultury i edukacji. 6. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej chórowi camerata varsovia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających wspólnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

INFO@CAMERATAVARSOVIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY