Nazwa pełna

MS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000458258

NIP

7123278038

REGON

061545143

Data rejestracji

12 kwietnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

17 września 2019 r.

Adres siedziby

Fryderyka Chopina 41 / 2, 20-023 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 13 lutego 2018 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW