Nazwa pełna

FUNDACJA KASISI

KRS

0000457951

NIP

9522124295

REGON

146626628

Adres siedziby

Pomiechowska 47 / 14, 04-694 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

11 kwietnia 2013 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu fundacji, uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie bądź prokurent.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

23 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE