FUNDACJA

Numer KRS

0000457243

Numer NIP

8291737292

Numer REGON

101637009

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI

ul. Dąbrowskiego 27 / 25

98-220 Zduńska Wola

Polska