Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 26.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 27.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 04.07.2014

  Od 27. 02. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 27. 02. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 27. 02. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 27. 02. 2013 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  100

  Uprzywilejowanie

  100 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY, WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ICH UMORZENIA ORAZ PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  311633

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  381637

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE