Nazwa pełna

EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000457045

NIP

5213646527

REGON

146614536

Data rejestracji

4 kwietnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

28 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Przyjaciół 6 / 7, 00-565 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

883.4 tys. zł

Kapitał wpłacony

883.4 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - experior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo reprezentacji komplementariusza przysługuje każdemu członkowi zarządu samodzielnie. W skład zarządu wchodzi: marzena beata bielecka, pesel: 61032405401 - prezes zarządu oraz kinga izabela stanisławska, pesel: 74060600061 - wiceprezes zarządu.

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 (DZIESIĘĆ) LAT

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013