Nazwa pełna

EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000457045

NIP

5213646527

REGON

146614536

Data rejestracji

4 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Aleja Przyjaciół 6 / 7, 00-565 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Kapitał wpłacony

894 tys. zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - experior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo reprezentacji komplementariusza przysługuje każdemu członkowi zarządu samodzielnie. W skład zarządu wchodzi: marzena beata bielecka, pesel: *** - prezes zarządu oraz kinga izabela stanisławska, pesel: *** - wiceprezes zarządu.

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 (DZIESIĘĆ) LAT

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013