Nazwa pełna

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000045663

NIP

9151157218

REGON

000510439

Data rejestracji

20 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Prusicka 1, 55-100 Trzebnica, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

Zarząd Banku Spółdzielczego W Trzebnicy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

I. Oświadczenie woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych za bank spółdzielczy składają przynajmniej, dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu I pełnomocnik lub dwóch pełnomocników z wyjątkiem spraw uregulowanych w par. 25 ust. 2 pkt 9 2. Pisemne oświadczenie woli zarząd składa przez zamieszczenie swych podpisów pod nazwą banku spółdzielczego.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego W Trzebnicy Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Podejmowania decyzji kredytowych do kwoty 30. 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej umowy I do kwoty 50. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznego zaangażowania łącznie z członkiem zarządu banku, pod warunkiem że opinie analityków kredytowych nie będą zawierać odstępstw od regulacji kredytowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 4. Składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku lub drugim pełnomocnikiem banku spółdzielczego w trzebnicy w pełnym zakresie.

 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w trzebnicy z siedzibą w trzebnicy przy czynnościach nieprzekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością I niezastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z członkiem zarządu oraz samodzielnego zawierania umów rachunków bankowych we wszystkich jednostkach banku, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1-3 prawa bankowego.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Podejmowania decyzji kredytowych do kwoty 30. 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej umowy I do kwoty 50. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznego zaangażowania łącznie z członkiem zarządu banku, pod warunkiem że opinie analityków kredytowych nie będą zawierać odstępstw od regulacji kredytowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Podejmowania decyzji kredytowych do kwoty 30. 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej umowy I do kwoty 50. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznego zaangażowania łącznie z członkiem zarządu banku, pod warunkiem że opinie analityków kredytowych nie będą zawierać odstępstw od regulacji kredytowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 4. Składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku lub drugim pełnomocnikiem banku spółdzielczego w trzebnicy w pełnym zakresie.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Podejmowania decyzji kredytowych do kwoty 30. 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej umowy I do kwoty 50. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) łącznego zaangażowania łącznie z członkiem zarządu banku, pod warunkiem że opinie analityków kredytowych nie będą zawierać odstępstw od regulacji kredytowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Zawierania umów rachunków lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 2 I 3 ustawy prawo bankowe łącznie z drugim członkiem zarządu banku lub pełnomocnikiem banku.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 3. Zawierania umów rachunków lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 2 I 3 ustawy prawo bankowe łącznie z drugim członkiem zarządu banku lub pełnomocnikiem banku.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku lub drugim pełnomocnikiem banku spółdzielczego w trzebnicy w pełnym zakresie.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe.

 • Pełnomocnictwo do: 1. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 2. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczęd nościowych, 3. Składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku lub drugim pełnomocnikiem banku spółdzielczego w trzebnicy w pełnym zakresie.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku lub drugim pełnomocnikiem banku spółdzielczego w trzebnicy w pełnym zakresie.

 • Pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności: 1. Jednoosobowego zawierania umów o kartę do rachunków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 I 3 ustawy prawo bankowe, 2. Jednoosobowego zawierania umów rachunków bankowych, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 I pkt. 3 ustawy prawo bankowe, z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 3. Składania oświadczeń woli łącznie z członkiem zarządu banku.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI S 354 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001