Poprzednio

ZERNIKE META - VENTURES SOCIETÁ PER AZIONI INGENIUM POLAND

Nazwa pełna

META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000454872

NIP

1080015121

REGON

146585496

Adres siedziby

Grzybowska 4 / 96, 00-131 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

15 marca 2013 r.

Kapitał zakładowy

966,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

966,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz ( meta ventures societá a responsabilitá limitata) ma prawo do jednoosobowego reprezentowania spółki w tym do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Komplementariusz jest reprezentowany przez luigi amati prezesa rady dyrektorów (prezesa zarządu).

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZADU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.META-QROUP.COM/ALL-META-PROIECTS/PAGES/INGENIUM-POLAND- FUND.ASPX

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013