Nazwa pełna

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000045477

NIP

8720003404

REGON

850004505

Adres siedziby

1 Maja 1, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

110,4 mln zł

Kapitał docelowy

82,8 mln zł

Kapitał wpłacony

110,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

DBC

Liczba wyemitowanych akcji:

13,8 mln

Wartość rynkowa:

803,3 mln zł

Decyzje UOKiK

8 czerwca 2022 r.

DZP-14/2022

Zatory Płatnicze

25 lipca 2002 r.

DDI-58/2002

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

979,2 tys. zł

2020 r.

7,9 mln zł

2019 r.

843 tys. zł

2018 r.

38,5 mln zł

2017 r.

15,1 mln zł

2016 r.

38 mln zł

2015 r.

11,8 mln zł

2014 r.

26,1 mln zł

2011 r.

2 mln zł

2010 r.

1,3 mln zł

2009 r.

120,8 tys. zł

2006 r.

3 tys. zł

2005 r.

28,9 tys. zł

2005
2006
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
28,9 tys. zł 3 tys. zł 120,8 tys. zł 1,3 mln zł 2 mln zł 26,1 mln zł 11,8 mln zł 38 mln zł 15,1 mln zł 38,5 mln zł 843 tys. zł 7,9 mln zł 979,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.DEBICA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 302 SĄD REJONOWY W TARNOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000