Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 13.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013