Nazwa pełna

BIURO OCHRONY ROCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000454626

NIP

5213645143

REGON

146575397

Data rejestracji

14 marca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

5 grudnia 2016 r.

Adres siedziby

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność detektywistyczna

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2015 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015