Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

HAMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000453972

NIP

7792411715

REGON

302353489

Data rejestracji

13 marca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Skalna 26, 60-113 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozyskiwanie drewna

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem

 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych

 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 • Produkcja zaprawy murarskiej

 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Naprawa i konserwacja maszyn

 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Pozostałe sprzątanie

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i podejmuje decyzje samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 13 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013