Nazwa pełna

LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000453326

NIP

9562224293

REGON

340461640

Adres siedziby

Włocławska 131, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 marca 2013 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał docelowy

880,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

62,3 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

7 marca 2022 r.

DKK-75/2022

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

171,9 tys. zł

2022 r.

145,5 tys. zł

2021 r.

10,6 tys. zł

2020 r.

18,4 mln zł

2019 r.

4,5 tys. zł

2018 r.

132,3 mln zł

2015 r.

2,4 mln zł

2013 r.

32,4 mln zł

2012 r.

244,6 tys. zł

2010 r.

1,2 tys. zł

2009 r.

677,3 tys. zł

2008 r.

1,9 mln zł

2008
2009
2010
2012
2013
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,9 mln zł 677,3 tys. zł 1,2 tys. zł 244,6 tys. zł 32,4 mln zł 2,4 mln zł 132,3 mln zł 4,5 tys. zł 18,4 mln zł 10,6 tys. zł 145,5 tys. zł 171,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

328,5 mln zł

136 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.LAUDE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013