Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 7 stycznia 2010 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE CENTRUM IMIENIA MIROSŁAWA DZIELSKIEGO

KRS

0000045324

REGON

350950147

Adres siedziby

Zachodnia 25 / 74, 30-350 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sprawach zwykłego zarządu do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie dwuosobowo, a w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu, przez co rozumie się zaciągnie zobowiązań lub nabywanie praw o wartości powyżej 50. 000 złotych konieczne w każdym wypadku jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1,propagowanie myśli naukowej i dorobku intelektualnego mirosława dzielskiego, 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 3. Prowadzenie interdyscyplinarnej i ponad środowiskowej debaty naukowej i publicznej o warunkach funkcjonowania i rozwoju społeczeństw lokalnych w Polsce, 4. Prowadzenie projektów naukowych z zakresu finansów prywtanych i publicznych, 5. Formułowanie projektów rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych służących właściwemu funkcjonowaniu społeczeństw lokalnych, 6. Działalność edukacyjna i naukowa w zakresie integracji europejskiej, 7. Poszukiwanie nowych rozwiązań i metod działania w zakresie edukacji, 8. Działalność edukacyjna w zakresie promocji kultury i dziedzictwa narodowego, 9. Powoływanie dożcyia struktur umożliwiających efektywną współpracę oraz skuteczną wymianę informacji w wyżej wymienionym zakresie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1226 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY