Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

273,9 tys. zł

2021 r.

237,2 tys. zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

69,9 tys. zł

2018 r.

354,2 tys. zł

2017 r.

339,7 tys. zł

2016 r.

194,5 tys. zł

2012 r.

456,4 tys. zł

2011 r.

128,9 zł

2009 r.

496,3 zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2005 r.

32,9 tys. zł

2005
2006
2009
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32,9 tys. zł 2,1 tys. zł 496,3 zł 128,9 zł 456,4 tys. zł 194,5 tys. zł 339,7 tys. zł 354,2 tys. zł 69,9 tys. zł 1,7 mln zł 237,2 tys. zł 273,9 tys. zł