Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

69,9 tys. zł

2018 r.

354,2 tys. zł

2017 r.

339,7 tys. zł

2016 r.

194,5 tys. zł

2012 r.

456,4 tys. zł

2011 r.

128,9 zł

2009 r.

496,3 zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2005 r.

32,9 tys. zł

2005
2006
2009
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
32,9 tys. zł 2,1 tys. zł 496,3 zł 128,9 zł 456,4 tys. zł 194,5 tys. zł 339,7 tys. zł 354,2 tys. zł 69,9 tys. zł 1,7 mln zł