Dane aktualne

Nazwa pełna

WYSOKI KOŚCIÓŁ - STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 lutego 2013 r.

KRS

0000452173

NIP

9151790631

REGON

022095207

Adres siedziby

Cicha 7, Wysoki Kościół, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Aktywizowanie I integrowanie środowiska lokalnego; 2. Promowanie wsi wysoki kościół I jej mieszkańców; 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego I oświatowego; 4. Pozyskiwanie z dostępnych funduszy środków na działalność; Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg I sieci telekomunikacyjnych wsi wysoki kościół oraz tworzenia I utrzymania miejsc rekreacji I wypoczynku; 5. Rozwój aktywności osób starszych I kobiet 6. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wsród społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »