Poprzednio

RADOMSKIE CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGII

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

325,6 tys. zł

2019 r.

10,9 mln zł

2016 r.

625,7 zł

2015 r.

2,2 tys. zł

2014 r.

24,7 tys. zł

2014
2015
2016
2019
2020
24,7 tys. zł 2,2 tys. zł 625,7 zł 10,9 mln zł 325,6 tys. zł