Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

14 lutego 2013 r.

KRS

0000451201

NIP

5213646622

REGON

146583801

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy I administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi działający łącznie.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »