Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 22 listopada 2015 r.

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000451201

NIP

5213646622

REGON

146583801

Data rejestracji

14 lutego 2013 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY