Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000451201

NIP

5213646622

REGON

146583801

Data rejestracji

14 lutego 2013 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy I administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważniony jest prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY