Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000045107

NIP

5360012640

REGON

010617968

Adres siedziby

Sowinskiego 37, 05-120 Legionowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

21,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub prokurent

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 2.112 /dwa tysiące sto dwanaście/ udziałów o łącznej wartości 21.120.000 /dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy/ zotych.

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,5 mln zł

2022 r.

4,1 mln zł

2021 r.

1,3 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

10,1 tys. zł

2016 r.

9,4 tys. zł

2014 r.

5,7 mln zł

2009 r.

227,5 tys. zł

2009
2014
2016
2019
2020
2021
2022
2023
227,5 tys. zł 5,7 mln zł 9,4 tys. zł 10,1 tys. zł 3,6 mln zł 1,3 mln zł 4,1 mln zł 1,5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PEC.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 36022 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993