STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000045080

Numer NIP

5252092234

Numer REGON

12775683

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

§34 UST. 2E. REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ. §40 UST. 2. 1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEDNEGO Z WICEPRZEWODNICZĄCYCH I SKARBNIKA ZARZĄDU.

ul. Marszałkowska 115 / 369

00-102 Warszawa

Polska

ZARZĄD KRAJOWY
Członkowie komitetu założycielskiego