Nazwa pełna

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000450596

NIP

5892010854

REGON

221828541

Adres siedziby

Armii Krajowej 1 D, 83-330 Żukowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 lutego 2013 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - przewozy autokarowe gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez prezesa zarządu mariana koteckiego.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 lutego 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  8.146.010,04 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  6.598.000,00 (SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  1.548.010,04 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

 • Od 30 września 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
 • Od 29 września 2014 r.

  PROKURA SAMOISTNA, SAMODZIELNE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI

 • Od 26 listopada 2021 r.

  PROKURA SAMOISTNA, SAMODZIELNE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,6 mln zł

2021 r.

7,7 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

3,2 mln zł

2018 r.

3 mln zł

2017 r.

3,3 mln zł

2016 r.

3,4 mln zł

2015 r.

3,9 mln zł

2014 r.

4,2 mln zł

2013 r.

2,6 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mln zł 4,2 mln zł 3,9 mln zł 3,4 mln zł 3,3 mln zł 3 mln zł 3,2 mln zł 3,7 mln zł 7,7 mln zł 8,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013