Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 01.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 24.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 05.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 07.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 29.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 08.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 07.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01.08.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 07.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 26.05.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 19.08.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01.08.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 16.07.2007

  Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • 13.06.2006

  Od 1 stycznia 2005r. Do 31 grudnia 2005r.

 • 22.06.2005

  01 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004r.

 • 08.06.2004

  Od 01 stycznia 2003 r. Do 31 grudnia 2003 r.

 • 06.06.2003

  Od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

 • 12.06.2002

  Od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.

 • 06.06.2001

  01 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 1 stycznia 2005r. Do 31 grudnia 2005r.

 • 01 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004r.

 • Od 01 stycznia 2003 r. Do 31 grudnia 2003 r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.

 • 01 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 1 stycznia 2005r. Do 31 grudnia 2005r.

 • 01 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004r.

 • Od 01 stycznia 2003 r. Do 31 grudnia 2003 r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.

 • 01 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 1 stycznia 2005r. Do 31 grudnia 2005r.

 • 01 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004r.

 • Od 01 stycznia 2003 r. Do 31 grudnia 2003 r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.

 • 01 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2000r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 01.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 14.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 18.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 07.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.10.2007

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 16.07.2007

  Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od dnia 1 stycznia 2006r. Do dnia 31 grudnia 2006r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  79000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  6220181

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  62526

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  11996896

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  864000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  9137350

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  3770031

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  47880000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  10421862

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 104 218 620,00 ZŁ

 • 8 640 000,00 ZŁ

 • 180 739 260,00 ZŁ