Poprzednio

ELEKTROWNIE SZCZYTOWO-POMPOWE

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,9 mln zł

3,3 mln zł