Poprzednio

ELEKTROWNIE SZCZYTOWO-POMPOWE

Nazwa pełna

PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000044915

NIP

5270019532

REGON

010440872

Adres siedziby

Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

929,2 mln zł

Kapitał wpłacony

929,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 64 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

7 czerwca 2022 r.

DKK-136/2022

Kontrola koncentracji

18 listopada 2021 r.

DKK-256/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 126 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

211,5 mln zł

2021 r.

356,2 mln zł

2020 r.

3,3 mln zł

2019 r.

3,4 mln zł

2018 r.

2,6 mln zł

2017 r.

75 tys. zł

2016 r.

20,5 tys. zł

2015 r.

359,8 tys. zł

2014 r.

14,7 mln zł

2013 r.

1,9 mln zł

2012 r.

545,1 tys. zł

2011 r.

1,7 mln zł

2009 r.

4,7 mln zł

2007 r.

708,9 zł

2006 r.

2,4 tys. zł

2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,4 tys. zł 708,9 zł 4,7 mln zł 1,7 mln zł 545,1 tys. zł 1,9 mln zł 14,7 mln zł 359,8 tys. zł 20,5 tys. zł 75 tys. zł 2,6 mln zł 3,4 mln zł 3,3 mln zł 356,2 mln zł 211,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,9 mln zł

3,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PGEEO.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT.EOSA@GKPGE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 39131 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994