FUNDACJA

Numer KRS

0000448836

Numer NIP

9512364508

Numer REGON

146542400

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.ICMC.NET

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PREZES.

ul. Puławska 392

02-801 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI
Organ nadzoru