Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA POLSKIEGO "PANTEON"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000044808

REGON

017387046

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

25 września 2019 r.

Adres siedziby

Grzybowska 9 / 102, 00-133 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Prowadzenie kursów zawodowych - doskonalenia zawodowego lub marketingu

  • Doradztwo w zakresie oprogramowania I dostarczania programów I systemów komputerowych

  • Usługi medyczne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

  • Prowadzenie restauracji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwie osoby działąjące łącznie spośród pozostałych członków zarządu fundacji.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001